?HTML>理学?015q秋季学期拟发展学生党员公示-理学院学工办 div.mid{height:200px;width:1000px;background-image:url(../../images/mid3.jpg);} div#dh{height:53px;width:1024px;margin-top:10px;} div#medium {height:690px;width:1024px;} div#link {height:100px;width:1024px;border:5px solid #4aaadc;margin-top:10px;} div#linkto {height:50px;width:650px;border:5px solid #4aaadc;} div.search2{height:50px;width:300px;border:5px solid #4aaadc;} div#rowpic {background-color:#4aaadc;height:250px;width:1024px;} div#footer {background-color:#4aaadc;height:40px;width:1024px;margin-top:10px;} div.search{height:80px;width:400px;float:right;} div#tpxw{height:330px;width:350px;border:5px solid #4aaadc;} div#zxxw{height:330px;width:350px;border:5px solid #4aaadc;} div#jygz{height:330px;width:350px;border:5px solid #4aaadc;} div#twxsh{height:330px;width:350px;border:5px solid #4aaadc;} div#zx{background-color:#4aaadc;height:670px;width:330px;} div#ggl{background-color:#ffffff;height:300px;width:300px;} div#lyb{background-color:#ffffff;height:300px;width:300px;} div#title2{background-color:#4aaadc;height:30px;width:280px;margin-top:10px;margin-left:3px;} div#neirong{background-color:#ffffff;height:250px;width:280px;margin-top:10px;margin-left:3px;} div#title{background-color:#4aaadc;height:30px;width:300px;margin-top:10px;float:left;margin-left:10px;} div#picnews{height:250px;width:300px;margin-top:10px;float:left;margin-left:10px;} div#in{height:250px;width:300px;margin-top:10px;float:left;margin-left:10px;} div#list{height:400px;width:1024px;}
 • <i id="a2r2m"><option id="a2r2m"><listing id="a2r2m"></listing></option></i>
 • 理学?015q秋季学期拟发展学生党员公示
  2015-12-10 15:07   审核人:   (阅览? )

       Zq一步规范我院发展学生党员工作程序,增强发展工作的公正性和透明度,保发展学生党员的质量,对下列同学经q组l培养,理学院党委发展学生党员预审小l审查,定以下37名同学(后附名单Qؓ2015q秋季学期预备党员拟发展对象Q现予以公示?/FONT>

      公示旉?015q?2?0日?2?6日。如有异议,可以通过来信、来c来访等形式反映?/FONT>

      电话Q?2066353       Email: lxyxgb@xaut.edu.cn   

      书面信ghx九楼大厅华商报报刊箱?/FONT>

   

   

                                     西安理工大学理学院学工办

                                      二〇一五年十二月十?/FONT>

   

  2015q秋季学期拟发展对象名单Q?/B>

   

  序号

  姓名

  性别

  出生q月

  政治面貌

  党校l业旉

  甌入党旉

  备注

  1

  郝璐

  ?/FONT>

  1992.05

  团员

  计算121

  2014.12

  2012.09

   

  2

  白倩楠

  ?/FONT>

  1993.09

  团员

  计算122

  2014.12

  2012.09

   

  3

  李珂?/FONT>

  ?/FONT>

  1994.03

  团员

  ?21

  2014.12

  2012.09

   

  4

  王顿

  ?/FONT>

  1992.05

  团员

  ?21

  2014.12

  2012.09

   

  5

  朱雅?/FONT>

  ?/FONT>

  1993.08

  团员

  ?21

  2014.12

  2012.09

   

  6

  陈双?/FONT>

  ?/FONT>

  1994.02

  团员

  ?22

  2014.06

  2012.09

   

  7

  付小?/FONT>

  ?/FONT>

  1992.05

  团员

  制药121

  2013.12

  2012.09

   

  8

  刘艳

  ?/FONT>

  1994.02

  团员

  制药121

  2014.06

  2012.09

   

  9

  谭扬?/FONT>

  ?/FONT>

  1992.10

  团员

  制药121

  2013.06

  2012.09

   

  10

  杨雪

  ?/FONT>

  1994.12

  团员

  应物121

  2013.06

  2012.09

   

  11

  梁芮

  ?/FONT>

  1994.11

  团员

  应物121

  2013.12

  2012.09

   

  12

  田江U?/FONT>

  ?/FONT>

  1994.11

  团员

  应物121

  2014.12

  2012.09

   

  13

  王柯?/FONT>

  ?/FONT>

  1996.12

  团员

  计算131

  2014.12

  2013.09

   

  14

  郝腾

  ?/FONT>

  1994.07

  团员

  计算131

  2014.12

  2013.09

   

  15

  赉|?/FONT>

  ?/FONT>

  1995.10

  团员

  计算132

  2014.12

  2013.09

   

  16

  赉|?/FONT>

  ?/FONT>

  1994.02

  团员

  计算132

  2014.12

  2013.09

   

  17

  郑洋

  ?/FONT>

  1991.09

  团员

  l计131

  2014.12

  2013.09

   

  18

  阮振?/FONT>

  ?/FONT>

  1995.01

  团员

  l计131

  2014.12

  2013.09

   

  19

  张志?/FONT>

  ?/FONT>

  1995.06

  团员

  ?31

  2014.12

  2013.09

   

  20

  张钰?/FONT>

  ?/FONT>

  1995.06

  团员

  ?31

  2014.12

  2013.09

   

  21

  宋佳

  ?/FONT>

  1995.04

  团员

  ?32

  2014.12

  2013.09

   

  22

  高田

  ?/FONT>

  1994.10

  团员

  ?32

  2014.12

  2013.09

   

  23

  张维

  ?/FONT>

  1994.07

  团员

  制药131

  2014.12

  2013.09

   

  24

  李晓?/FONT>

  ?/FONT>

  1995.03

  团员

  应物131

  2014.12

  2013.09

   

  25

  张夏?/FONT>

  ?/FONT>

  1996.02

  团员

  计算141

  2015.04

  2014.09

   

  26

  韩媛?/FONT>

  ?/FONT>

  1995.12

  团员

  制药141

  2012.12

  2014.09

   

  27

  徐冰?/FONT>

  ?/FONT>

  1990.06

  团员

  ?303

  2011.12

  2013.09

   

  28

  党芳

  ?/FONT>

  1990.10

  团员

  ?303

  2011.12

  2013.09

   

  29

  李宁

  ?/FONT>

  1990.01

  团员

  ?304

  2011.12

  2013.09

   

  30

  柴勇?/FONT>

  ?/FONT>

  1990.05

  团员

  ?304

  2013.05

  2013.09

   

  31

  庞L

  ?/FONT>

  1989.04

  团员

  ?304

  2014.12

  2013.09

   

  32

  郑金?/FONT>

  ?/FONT>

  1990.05

  团员

  ?423

  2010.12

  2014.09

   

  33

  张楠

  ?/FONT>

  1991.12

  团员

  ?423

  2012.11

  2014.09

   

  34

  郑皎?/FONT>

  ?/FONT>

  1990.01

  团员

  ?423

  2010.06

  2014.09

   

  35

  戴佩?/FONT>

  ?/FONT>

  1991.11

  团员

  ?424

  2012.06

  2014.09

   

  36

  王妙?/FONT>

  ?/FONT>

  1991.08

  团员

  ?424

  2012.06

  2014.09

   

  37

  卞康?/FONT>

  ?/FONT>

  1990.10

  团员

  ?424

  2012.12

  2014.09

   

   

  ?/span>关闭H口?/span>
  ƽ̨